Vår infokväll

Välkommen på vår online infokväll måndagen 24.1.2022 kl. 18!

Vi börjar med en stream på vår Youtube-kanal och fortsätter sen på Google Meet där du får ställa frågor till våra lärare.

Se vår livestream här:

https://youtu.be/_mRKcQlkK6w

Länkar till Meetarna kommer upp här nedan på måndagen kl. 17.

SAM och humaniora

(hälsolära, religion, historia, samhällslära, filosofi, livsåskådning,
psykologi)


MAX och naturvetenskaper

(biologi, livsåskådning, geografi, kemi, fysik)

Modersmål

Finska och främmande språk

(engelska, franska, ryska, spanska, tyska)

Matematik

Färdighetsämnen

(gymnastik, bildkonst, musik)

Studiehandledning och rektor


Skolans stödfunktioner

(studerandevård, specialundervisning)


Tutorerna 😁